دکتر منیژه یوسفی شجاع

دکتر منیژه یوسفی شجاع

پوست - زنان - اطفال

عنوان تخصص: عمومی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکترای تخصصی
  • پزشک عمومی 
  • فعال در زمینه پوست 
  • زنان 
  • اطفال

 آدرس
 آدرس
خیابان خیام جنوبی -
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر منیژه یوسفی شجاع قزوین : 028۳۳۴۲۲۲۵۱
مسیریابی از گوگل
Exir 2021