دکتر علیرضا طلوع بهبود

دکتر علیرضا طلوع بهبود

پزشک عمومی

عنوان تخصص: عمومی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر علیرضا طلوع بهبود
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکترای تخصصی 
  • پزشک عمومی 
  • عضو اتحادیه بین المللی پزشکانهومیوپات
  • عضو انجمن هومیوپاتی ایران

 آدرس
 آدرس
خیابان خیام جنوبی -
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021