دکتر شکوه نقی زاده

دکتر شکوه نقی زاده

پوست و مو و زیبایی

عنوان تخصص: عمومی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکترای تخصصی
  • پزشک عمومی 
  • تخصص در زمینه پوست و مو 
  • زیبایی

 آدرس
 آدرس
خیابان خیام جنوبی -
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021