دکتر مجید سررشته دار

دکتر مجید سررشته دار

بیماری های داخلی - گوارش

عنوان تخصص: عمومی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص داخلی
  • گوارش
  • کبد
  • کلیه

 آدرس
 آدرس
خیابان نادری -
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مجید سررشته دار قزوین : 02833222419
مسیریابی از گوگل
Exir 2021