دکتر سارا ملک کامبخش

دکتر سارا ملک کامبخش

دندانپزشکی کودکان

عنوان تخصص: عمومی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکترای حرفه ای
  • دندانپزشکی کودکان
  • دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان
  • استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 آدرس
 آدرس
خیابان بوعلی - ساختمان پزشکان ابن سینا
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سارا ملک کامبخش قزوین : 028-33326718
مسیریابی از گوگل
Exir 2021