دکتر سید مجتبی فائق

دکتر سید مجتبی فائق

جراح دندانپزشک

عنوان تخصص: عمومی

شماره نظام : 73589

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • دکترای حرفه ای دندانپزشک
  • دندانپزشکی

 آدرس
 آدرس
خیابان بوعلی - ساختمان پزشکان ابن سینا
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021