دکتر زهرا سادات حسینی

دکتر زهرا سادات حسینی

داخلی کودکان پوست

عنوان تخصص: عمومی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر زهرا سادات حسینی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان فردوسی جنوبی - ساختمان پزشکان دی
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021