دکتر عباس اکرمی

دکتر عباس اکرمی

جراحی چشم

عنوان تخصص: عمومی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر عباس اکرمی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان فردوسی جنوبی - ‌ساختمان پزشکان فردوسی
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021