دکتر فاطمه صفاری

دکتر فاطمه صفاری

غدد و متابولیسم کودکان

عنوان تخصص: غدد، رشد و متابولیسم

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 • دكتر فاطمه صفاری فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان
 • فارغ التحصیل سال 1383 از دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده
 •  هم اکنون به عنوان دانشیار در دانشگاه علوم پزشکی قزوین مشغول به خدمت می باشد

 • Date of birth: 14.4.1966 (1345/1/25)
 • Place of birth: Ghazvin, Iran 
 • Citizen ship: Iranian 
 • Marital status: Married, 2 children 
 • Education: 
 • Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad -Iran 1984-1991
 • (1363-1370) M.D. 
 • Assistant of Pediatrics in Ali Asghar Hospital, Tehran University of 
 • Medical Sciences, Tehran – Iran, 1992-1995 (1371-1374)
 • Subspecialty in Endocrine and Metabolism, Tehran University of 
 • Medical Sciences, Tehran – Iran, 2002-2004 (1381-1383)
 • Employment: 
 • Associate Professor of Pediatric Endocrinology
 • Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran 2005 (1384)-
 • present

 آدرس
 آدرس
خیابان بوعلی - ساختمان پزشکان آتیه
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر فاطمه صفاری قزوین : 2242579-0281
شماره تلفن دکتر فاطمه صفاری قزوین : تلفن محل کار: 3334807-0281
مسیریابی از گوگل
Exir 2021