دکتر پیمان پیروی

دکتر پیمان پیروی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : ۱۱۳۳۱۹

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

قزوین، خ بوعلی، روبروی بیمارستان بوعلی، کوچه ساحل ، ساختمان عرفان
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020