دکتر سید محسن حسنی برزی

دکتر سید محسن حسنی برزی

تخصص جراحی مغز و اعصاب

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سید محسن حسنی برزی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص
  • تخصص جراحی مغز و اعصاب
  • استادیار
  •  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 آدرس
 آدرس
خ فردوسی - پایین تر از تقاطع بوعلی - جنب آزمایشگاه رازی - ساختمان صدرا
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سید محسن حسنی برزی قزوین : 02812237417
شماره تلفن دکتر سید محسن حسنی برزی قزوین : 02812223012
مسیریابی از گوگل
Exir 2021