دکتر سعید قاجار

دکتر سعید قاجار

تخصص چشم

عنوان تخصص: چشم پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سعید قاجار
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 • متخصص
 • متخصص چشم پزشکی
 • فلوشیپ قرنیه از دانشگاه گوتنبرگ سوئد
 • متخصص چشم پزشکی از دانشگاه گوتنبرگ سوئد
 •  آدرس
   آدرس
  خیابان فردوسی جنوبی - کوچه نسترن - ساختمان نسترن
   شهر / استان
   شهر / استان

  قزوین

   شماره تماس
   شماره تماس
  شماره تلفن دکتر سعید قاجار قزوین : 02833222145
  مسیریابی از گوگل
  Exir 2021