دکتر پریسا پرکار رضائیه

دکتر پریسا پرکار رضائیه

تخصص چشم

عنوان تخصص: چشم پزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر پریسا پرکار رضائیه
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص چشم پزشکی 
  • بیماری های چشم 
  • شبکیه 
  • لنز

 آدرس
 آدرس
قزوین خیام-ساختمان پزشکان پاستور
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر پریسا پرکار رضائیه قزوین : ۰۲۸-۳۲۲۲۷۰۳۵
مسیریابی از گوگل
Exir 2021