جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان کلیه و مجاری ادراری قزوین

دکتر ملیحه چرخچیان

متخصص

کلیه و فشار خون


دکتر مسعود عبادی فرد آذر

متخصص

تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)


دکتر محمد حکیم جوادی

متخصص

تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)


دکتر دلاور قاسمی

متخصص

تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)


دکتر محمد رضا قندالی

متخصص

اورولوژی


دکتر علی اکبر کرمی

متخصص

جراح کلیه و مجاری ادراری( ارولوژیست) فلوشیپ آندرولوژی


دکتر مرتضی اطلس باف

پزشک

اورولوژی


دکتر سهراب صالحی

متخصص

تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)


    خدمات ارزش افزوده اکسیر