دکتر علی باستانی

دکتر علی باستانی

گوارش و کبد

عنوان تخصص: گوارش، کبد و آندوسکوپی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر علی باستانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص داخلی
  • فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بالغین
  • استادیار
  •  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 آدرس
 آدرس
خیابان فردوسی جنوبی - ‌ساختمان پزشکان پارسیان
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر علی باستانی قزوین : 028-33336526
مسیریابی از گوگل
Exir 2021