جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان گوش حلق و بینی قزوین

دکتر نصرالله بیانی

عمومی

گوش حلق بینی


دکتر پیام واردی

متخصص

جراح پلاستیک


دکتر حمید مزارعی

متخصص

گوش و حلق و بینی


دکتر ابوالفضل قبادی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر داود اکبری

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر میر عبدالعلی مجابی

پزشک

گوش و حلق و بینی


دکتر شاپور صفری

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر منوچهر مجدی نسب

پزشک

گوش و حلق و بینی


دکتر مهردادکوکبی

پزشک

گوش و حلق و بینی


دکتر مهدیس اصفهانی

متخصص

متخصص گوش حلق و بینی - جراحی سر و گردن


دکتر نقی رحمانی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر مجید نمازی فر

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر نصراله بیانی

پزشک

متخصص گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن


دکتر حمید رضا ابوعلی گله داری

پزشک

گوش و حلق و بینی


دکتر شاهین شریفی

پزشک

گوش و حلق و بینی


دکتر محمد معین توکلی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


دکتر رحیم آقایی

متخصص

تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن


    خدمات ارزش افزوده اکسیر