دکتر مهدیس اصفهانی

دکتر مهدیس اصفهانی

متخصص گوش حلق و بینی - جراحی سر و گردن

عنوان تخصص: گوش حلق و بینی

شماره نظام : ۱۱۰۹۲۱

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مهدیس اصفهانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

خیام شمالی کوچه خونبانی ساختمان فیروزه واحد ۶
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مهدیس اصفهانی قزوین : 02833337075
مسیریابی از گوگل تصحیح
بهترین دکتر لیفت صورت در تهران
Exir 2022