دکتر شکوفه بهرامی

دکتر شکوفه بهرامی

متخصص بیماریهای داخلی

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : ۹۶۵۴۲

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر شکوفه بهرامی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

زنبیل آباد - بین بلوار قائم و خیابان امام حسین - طبقه فوقانی صندوق کوثر - طبقه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

قم

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2021