دکتر سیدمحسن موسی زاده

دکتر سیدمحسن موسی زاده

متخصص چشم

عنوان تخصص: چشم پزشکی

شماره نظام : ۶۰۱۵۰

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

انتهای خیابان صفائیه - نبش کوچه ۳۹ - جنب عینک زایس
 شهر / استان
 شهر / استان

قم

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020