دکتر مهرداد گودرزی

دکتر مهرداد گودرزی

متخصص کودکان

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : ۳۶۳۹۹

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مهرداد گودرزی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص
  • متخصص اطفال
  • کودکان 

 آدرس
 آدرس
سه راه جاده چمخاله - طبقه ی دوم آزمایشگاه شفا (دکتر هاشم پور)
 شهر / استان
 شهر / استان

لنگرود

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مهرداد گودرزی لنگرود : 01342548317
مسیریابی از گوگل
Exir 2021