دکتر آرمان مسعودی

دکتر آرمان مسعودی

متخصص اعصاب و روان-فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

عنوان تخصص: روانپزشکی

شماره نظام : 108659

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر آرمان مسعودی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
میدان کشوری, خیابان سرگردقاسمی, روبروی بیمارستان بهشتی, ساختمان پاسارگاد, طبقه ۴
 شهر / استان
 شهر / استان

بابل

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر آرمان مسعودی بابل : ۰۱۱۳۲۲۶۰۲۴۰
Exir 2022