دکتر هومن فقیه نصیری

دکتر هومن فقیه نصیری

اعصاب و روان

عنوان تخصص: روانپزشکی

شماره نظام : 131314

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر هومن فقیه نصیری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوارخزر روبروی فرش مشهد مجتمع اکسیر طبقه دوم واحد ۲۰۹
 شهر / استان
 شهر / استان

ساری

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر هومن فقیه نصیری ساری : 01144430469
Exir 2021