دکتر مصطفی جوانیان

دکتر مصطفی جوانیان

عفونی و گرمسیری

عنوان تخصص: عفونی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مصطفی جوانیان
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار کشاورز-جنب دانشگاه علوم پزشکی بابل-روبروی بیمارستان آیت الله روحانی-ساختمان سینا-طبقه 3
 شهر / استان
 شهر / استان

نکا

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مصطفی جوانیان نکا : 01132220432-3
Exir 2021