دکتر پژمان عامری نهوجی

دکتر پژمان عامری نهوجی

متخصص بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
جاده نسوز- هراتمه- جنب داروخانه دکتر ابراهیمی
 شهر / استان
 شهر / استان

مبارکه

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021