دکتر بهاره غیاثی نژاد

دکتر بهاره غیاثی نژاد

پرتونگاری

عنوان تخصص: ژنتیک و پزشکی هسته ای

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان بسیج شمالی-رادیولوژی دکتر غیاثی نژاد
 شهر / استان
 شهر / استان

مبارکه

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021