دکتر محمدحسین عبدی

دکتر محمدحسین عبدی

تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان کاووسی - چهار راه اول سمت راست
 شهر / استان
 شهر / استان

مرودشت

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020