دکتر حسینعلی هادی

دکتر حسینعلی هادی

ارتوپدی،فلوشیپ جراحی زانو

عنوان تخصص: ارتوپدی

شماره نظام : 60427

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حسینعلی هادی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان خرم - خیابان شهید قدوسی - جنب هتل زاگرس
 شهر / استان
 شهر / استان

اراک

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حسینعلی هادی اراک : 08632227287
Exir 2021