دکتر محسن نعمتی

دکتر محسن نعمتی

دکترای تخصصی (ph.d) علوم تغذیه

عنوان تخصص: تغذیه

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
احمد آباد ۲ -  نبش پرستار - طبقه ی فوقانی آزمایشگاه دکتر معید
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021