دکتر سید فخر الدین توکلی

دکتر سید فخر الدین توکلی

جراح مغز و اعصاب

عنوان تخصص: جراح مغز و اعصاب

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سید فخر الدین توکلی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان احمد آباد خیابان پرستار 1 ساختمان پزشکان
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سید فخر الدین توکلی مشهد : 0511-8431610
Exir 2021