دکتر غلام رضا بهادر خان

دکتر غلام رضا بهادر خان

جراح مغز و اعصاب

عنوان تخصص: جراح مغز و اعصاب

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر غلام رضا بهادر خان
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان قائم - قائم 21
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
Exir 2021