دکتر باقر رضائی

دکتر باقر رضائی

دندان پزشک

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : ۶۵۱۱۱

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر باقر رضائی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

طلاب خیابان شهید علیمردانی - نبش علیمردانی ۱ - طبقه اول
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021