دکتر مریم خوردی مود

دکتر مریم خوردی مود

متخصص دندانپزشک کودکان

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 بلوار سجاد، نرسیده به بزرگمهر، پاساژ نگار، طبقه ۵
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020