مرکز تصویربرداری بهار

دکتر مجید بادیه نشین

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : ۵۲۴۷۸

شهر استان
 آدرس و توضیحات

مشهد


میدان بیمارستان امام رضا - ابدای خیابان ابن سینا -
ساختمان پزشکان بهاران - طبفه همکف -
مرکز تصویر برداری بهار


مسیریابی از گوگل گزارش خطای نقشه

رکوردی یافت نشد

برای دریافت آخرین اخبار آدرس پست الکترونیک خودرا وارد نمایید

©2015-2020 TalashNet. ExirYab