کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر کوروش باقری

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : ۶۲۹۵۶

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

امامت۲۲ - ساختمان پزشکان پاستور
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021