دکتر لاله کوهستانی

دکتر لاله کوهستانی

متخصص روانپزشک (روانشناس)

عنوان تخصص: روانپزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر لاله کوهستانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
چناران، چهارراه دولت، ساختمان پزشکان
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021