دکتر هدی نداف شرق

دکتر هدی نداف شرق

روانشناس بالینی

عنوان تخصص: روان شناسی

شماره نظام : ۱۱۰۷۹

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر هدی نداف شرق
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 • متخصص روانشناسی
  • دانشجوی دکترای روانشناسی
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
  • روانشناس مرکز مشاوره سازمان شهرداری مشهد
  • مدرس کارگاه های آموزشی درمانی با موضوعات تربیت فرزند، پیش از ازدواج، ارتباط موثر و سلامت جنسی

  عضویت در انجمن ها

  • عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران
  • عضو انجمن روان درمانی ایران
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران


 آدرس
 آدرس
امامت ۲۲ - ساختمان پزشکان پاستور - طبقه چهارم - مرکز مشاوره رسا
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر هدی نداف شرق مشهد : 051-36111328
مسیریابی از گوگل
Exir 2021