هادی رزم یار

عضو هیات علمی دانشگاه - روان درمان - دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

عنوان تخصص: روان شناسی

شماره نظام : ۲۸۰۱

روان درمانگر

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی 

عضو هیئت علمی دانشگاه

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی کشورشهر استان
 آدرس و توضیحات

مشهد

میدان بسیج (فلکه برق ) - ایستگاه مترو بسیج - درمانگاه حسین ابن علی ع - طبقه ۲

شماره تلفن هادی رزم یار مشهد : tel:051-38543904

مسیریابی از گوگل گزارش خطای نقشه

رکوردی یافت نشد

برای دریافت آخرین اخبار آدرس پست الکترونیک خودرا وارد نمایید

©2015-2020 TalashNet. ExirYab