دکتر حسین ذاکری ایوری

دکتر حسین ذاکری ایوری

تخصص بیماریهای کودکان

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
تقاطع بلوار هاشمیه و پیروزی - میدان هاشمیه - ساختمان پزشکان ایران (نبش هاشمیه ۳۴)
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020