دکتر اعظم رفیق

دکتر اعظم رفیق

زنان و زایمان ، زیبایی زنان و لیزر - جراحی لگن

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : ۷۹۸۵۷

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

بلوار هاشمیه - هاشمیه ۲۶ - ساختمان پز شکان هاشمیه - طبقه ۵ - واحد ۵۱
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020