دکتر سیما رضازاده

دکتر سیما رضازاده

متخصص زنان ، زایمان و نازایی

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : ۳۳۰۸۴

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سیما رضازاده
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

خیابان احمد آباد - خیابان عارف - بین عارف ۳ و ۵ - ساختمان پزشکان بهار - طبقه اول
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021