دکتر شیما اردلان

دکتر شیما اردلان

متخصص زنان و زایمان و نازایی

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : ۱۲۶۲۳۷

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

خیابان عارف ۲ - ساختمان پزشکان فارابی - طبقه ۲
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020