جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان غدد، رشد و متابولیسم مشهد

مطب دکتر محمد عباسی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم


احمدرضا پارسا

کارشناس

تغذیه ورژیم درمانی،رشد،ورزشکاران


ماریه مقدم

کارشناس‌ارشد

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی


فیزیوتراپی بهار

کارشناس‌ارشد

محسن میری - کارشناس ارشد فیزیوتراپی


سعادت الله روحانی

کارشناس‌ارشد

پزشک و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، مشاور و هیپنوتراپ


دکتر مرتضی تقوی

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد و متابولیسم


دکتر فروغ صالحی

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد ( دیابت - تیروئید)


دکتر رحیم وکیلی

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر شکوفه بنکداران

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر الهه برقچی

پزشک

متخصص داخلی و فوق تخصص غدد


دکتر محمد عباسی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم


دکتر رباب بیگم ابوترابی

متخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر محمدحسن خزاعی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر شمسی اربابی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر رباب‌ بیگم ابوترابی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر پروین لایق

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد


دکتر کاظم چاچی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر پیمان اشراقی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان)


فاطمه شیبانی

کارشناس‌ارشد

کارشناس ارشد گفتار درمانی


دکتر زهره‌ موسوی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیسم


خدمات ارزش افزوده اکسیر