احمدرضا پارسا

احمدرضا پارسا

تغذیه ورژیم درمانی،رشد،ورزشکاران

عنوان تخصص: غدد، رشد و متابولیسم

شماره نظام : ۱۵۵۱

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

بلوار هاشمیه - تقاطع پیروزی - به سمت میدان حر - نبش پیروزی ۳۸ - کلینیک شفامهر
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021