سعادت الله روحانی

سعادت الله روحانی

پزشک و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، مشاور و هیپنوتراپ

عنوان تخصص: غدد، رشد و متابولیسم

شماره نظام : ۱۱۱۷۱۷

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

وکیل آباد ۲۱ - سید رضی ۲۱ - پلاک ۲۳۰/۱
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021