فیزیوتراپی بهار

فیزیوتراپی بهار

محسن میری - کارشناس ارشد فیزیوتراپی

عنوان تخصص: غدد، رشد و متابولیسم

شماره نظام : ۴۰۷۶

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

بلوار وکیل آباد - بین وکیل آباد ۱۹ و ۲۱ - ساختمان پزشکان رضا - طبقه ی همکف
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021