دکتر شمسی اربابی

دکتر شمسی اربابی

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)

عنوان تخصص: غدد، رشد و متابولیسم

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 احمد اباد - عارف ۲ - ساختمان مهر
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021