جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان غدد، رشد و متابولیسم مشهد صفحه 2

دکتر سید مرتضی تقوی

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر سحر قره

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر محمد حسین پور دیرستانی

پزشک

متخصص بیماریهای غدد داخلی و متابولیسم


دکتر نصرت قائمی بلهری

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان)


خدمات ارزش افزوده اکسیر