جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان مغز و اعصاب مشهد

دکتر حسین امیری

متخصص

مغز و اعصاب (نورولوژی)


دکتر سید فخر الدین توکلی

پزشک

جراح مغز و اعصاب


دکتر محمد رضا احصائی

پزشک

جراح مغز و اعصاب


دکتر غلام رضا بهادر خان

پزشک

جراح مغز و اعصاب


دکتر سعید رحیقی

پزشک

جراح مغز و اعصاب


دکتر فرهاد مطلق

پزشک

جراح مغز و اعصاب


دکتر مهران همام

پزشک

متخصص مغز و اعصاب


دکتر سید محمد علی رئیس السادات

پزشک

متخصص مغز و اعصاب


دکتر طاهره سارانی

پزشک

مغز و اعصاب


دکتر غلامرضا مالک زاده

پزشک

مغز و اعصاب


دکتر عباس نوریان

پزشک

مغز و اعصاب


دکتر حمیدرضا اقبالی

متخصص

متخصص جراحی مغز و اعصاب و دیسک و ستون فقرات


دکتر مجتبی کاهانی

متخصص

متخصص مغزو اعصاب وستون فقرات نوارمغز,نوار عصب وعضله


دکتر اصغر دادستان

متخصص

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک


دکتر سید محسن سلطانی صبی

متخصص

متخصص مغز و اعصاب


دکتر حمید رضا ارشدی

متخصص

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک


دکتر رضا زارع

متخصص

متخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر شهاب تاج دینی

متخصص

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات


دکتر حمید رضایی

فوق‌تخصص

فوق تخصص جراحی ستون فقرات - جراح مغز و اعصاب


دکتر بهاره فروزش

متخصص

متخصص اعصاب و روان(روانپزشک)


خدمات ارزش افزوده اکسیر