جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان مغز و اعصاب مشهد

دکتر حمیدرضا اقبالی

متخصص

متخصص جراحی مغز و اعصاب و دیسک و ستون فقرات


دکتر مجتبی کاهانی

متخصص

متخصص مغزو اعصاب وستون فقرات نوارمغز,نوار عصب وعضله


دکتر اصغر دادستان

متخصص

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک


دکتر سید محسن سلطانی صبی

متخصص

متخصص مغز و اعصاب


دکتر حمید رضا ارشدی

متخصص

متخصص اعصاب و روان - روانپزشک


دکتر رضا زارع

متخصص

متخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر شهاب تاج دینی

متخصص

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات


دکتر حمید رضایی

فوق‌تخصص

فوق تخصص جراحی ستون فقرات - جراح مغز و اعصاب


دکتر بهاره فروزش

متخصص

متخصص اعصاب و روان(روانپزشک)


مرکز روانپزشکی و مشاوره مشهد

متخصص

دکتر علیرضا اکرمی نژاد - روانپزشک


خدمات ارزش افزوده اکسیر