جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان پوست و مو مشهد

دکتر علیرضا توسلی

متخصص

متخصص جراحی عمومی و لاپاروسکپی


دکتر توفیق اسماعیل پور

دکترا

تغذیه و رژیم درمانی ، پزشکی عمومی


دکتر مصطفی مهرابی بهار

متخصص

جراحی عمومی


دکتر نوشین کاوسی

متخصص

متخصص جراحی عمومی و لاپاروسکوپی


دکتر محمدناصر دلیلییزدی

پزشک

متخصص جراحی عمومی


دکتر علی ملکیان

دکترا

پزشک عمومی - تغذیه


دکتر محمود توکلی راد

دکترا

دکترای حرفه ای پزشکی


دکتر مژگان کلالی

دکترا

پزشک عمومی


دکتر زهره جاویدی

دکترا

تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)


دکتر محمد ابریشمی

دکترا

دکترا پزشکی عمومی


خدمات ارزش افزوده اکسیر