دکتر محمدابراهیم‌ جامی الاحمدی

دکتر محمدابراهیم‌ جامی الاحمدی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پوست و مو

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خراسان رضوی - مشهد - شهرک ‌رجایی - خ‌حر۷
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021